Systematisch Coachen

Geschreven op 18 augustus 2023
In categorie Coaching, learnie

Systematisch coaching voor betere prestaties

Inleiding: Een Terughoudende Start

Zittend in de stoel tegenover mij, zijn houding uiterst recht en zijn ademhaling hoorbaar, staart hij naar de vloer. Hij lijkt duidelijk weinig enthousiast over deze coaching, die hem als geschenk is gegeven door zijn nieuwe manager, een jonge man van amper 31 jaar. Met 23 jaar dienst in dit bedrijf heeft hij al een lange staat van dienst. Ik zie hoe zijn vuisten in de rand van de stoel een afdruk maken en hij zijn voeten achter zijn stoel klemt. Hij heeft een erg duidelijke visie op wat er verkeerd loopt in het bedrijf en hoe dit opgelost zou kunnen worden. Zijn stem is luid, zijn kin een beetje naar boven. “Ze zijn allemaal lang naar school geweest, hebben gestudeerd om manager te worden maar van de technische kant van de zaak kennen ze niks. De beslissingen die de laatste maanden genomen zijn… Veel blabla maar van de echte kern van de zaak hebben ze geen kaas gegeten. Hoe ze met mensen omgaan, ze ontslaan vakspecialisten, nemen nieuwe mensen aan zonder ervaring. Als ik in het management zou zitten dan… maar ja ik ben maar een vakspecialist dus ik heb niks te zeggen.” Hij ademt breed in zijn bovenlijf waardoor hij nog imposanter lijkt.

 

Achtergrond: Een Familiaire Binding

Ik vraag naar zijn gezin van herkomst. De vraag verrast hem. Zijn gezin van herkomst? Tja, moeder, vader en 3 jongere zussen. Zijn vader is gestorven toen hij 7 was. Zijn moeder is nooit hertrouwd. Hij slikt. Hij werd al snel belast met de verantwoordelijkheid voor de zorg van zijn zussen, waarvan de jongste nog een baby was. Dit bracht hem vroeg in aanraking met de betekenis van arbeid en verantwoordelijkheid. Toen hij naar de middelbare school ging, kookte hij op woensdagmiddag voor de zussen en bleef bij hen.

 

Illustratie: Symbolen op Papier

Ik vraag hem of hij kan tonen of hoe hij zich verhoudt tot zijn manager. Of hij hen kan tekenen op het blad. Hij tekent zichzelf als een groot blok en de ander net iets lager en iets kleiner. De afstand tussen hen is niet zo groot, de verhoudingen geven het beeld iets onevenwichtigs. Een beeld dat veelzeggend is. Ik geef ruimte, houd plek en laat hem de tekening analyseren. “Oei, ik heb hem precies wat klein getekend…? Hoeveel groter voel je je werkelijk in jullie verhouding?”

 

Waarneming en Analyse: Lichaamstaal en Patronen

Als systemisch coach luister ik naar het verhaal. Wat me echter toegang geeft tot de meest waardevolle info is niet zozeer het verhaal an sich als wel de waarneming van de coachee tijdens het vertellen. Ik observeer hoe het lichaam onthult wat onuitgesproken blijft of minder helder wordt benoemd. Mijn aandacht is gericht op versnelling, vertraging in beweging en ademhaling. Ik let op spanning en ontspanning en hoe deze zich manifesteren als onderdeel van wat de coachee uitdrukt. Wat mij opvalt, geef ik terug aan de coachee, waarna we gezamenlijk het patroon verkennen en er herkenning en erkenning aan geven. De bewustwording van het patroon kan rust en ontspanning brengen.

 

Dieper Graven: Werkcontext en Persoonlijk Leven

De vragen die ik stel refereren vaak eerst naar de werkcontext alvorens ik vraag of hij de situatie ook herkent in zijn priveleven. De werkcontext kan een patroon triggeren dat op meerdere lagen speelt. Dit verandert het verloop van het gesprek. In deze fase ontrafelen we samen de fijne draadjes waarmee het patroon in het leven verweven is. Deze ontrafeling verheldert verder. In een volgende fase kunnen we dan samen zoeken naar hoe voorbij het patroon te groeien. Als coachee brengt dit alles een uitnodiging mee. De coachee voelt dat hij te bewegen heeft om anders met de situatie om te kunnen gaan.

 

Het Nut van Coaching: Meer dan Een Gesprek

Heb jij medewerkers die vastlopen, minder goed functioneren dan verwacht of telkens tegen dezelfde steen botsen? Coaching is een tool waarbij de ander zelf in beweging komt om een doel of een vraag vorm te geven. Het is meer dan een gesprek.

 

Maak je graag kennis? Neem dan contact op met ons hier!