Epsilon Learning Award 2017 De prijs van de jury voor het Brugmann Ziekenhuis 2/4

Geschreven op 26 maart 2018
door Katrin
In categorie learnie

‘Un petit geste pour le soignant, Un grand pas pour le patient’. Dit is de naam van het project waarmee dit groot openbaar Brussels ziekenhuis de prijs van de jury wegkaapte. In een eerste blog ging het over de inhoud van het project. In deze blog lichten we één bepaalde succesfactor uit het project toe:  de link tussen het project en de organisatiecultuur.

 

Overduidelijke link met de organisatiedoelstellingen

De SBAR-methodiek past helemaal in de visie en de missie van het Brugmann ziekenhuis. Om de baseline ‘Care together’ waar te maken, is er inderdaad duidelijke professionele communicatie nodig. De SBAR-methodiek ondersteunt ook een andere belangrijke pijler van de visie en missie van het ziekenhuis ‘De patiënt is het centrum van de zorg’, een manier om zowel het welzijn als de veiligheid voor de patiënt te waarborgen. Vandaar dat de verpleegkundige en paramedische directie voor 2016-2018 de integratie van SBAR tot strategische doelstelling heeft gesteld.

Tot hiertoe niets uitzonderlijk. Heel wat organisaties zetten opleidingsprojecten op om organisatiedoelstellingen te ondersteunen. Dat is ook logisch want organisatiedoelstellingen realiseren is één van de bestaansredenen voor L&D.

Lang leve de video

In dit project hebben we echter heel veel moeite gedaan om veelvuldig te communiceren over het belang van SBAR bij het realiseren van de missie van het ziekenhuis. Opzet daarbij was ervoor zorgen dat elk personeelslid van de afdeling weet waarom SBAR nodig is.

Zo hebben we zelf een aantal video’s (in het Nederlands en in het Frans) gemaakt waarbij Karin Keppens zelf (de directrice van het verpleegkundig en paramedisch departement) het belang van SBAR voor deze missie uitlegt.

  1. Eén van deze video diende als inleiding bij elke opleidingssessie. Karin Keppens sprak daarbij rechtstreeks de deelnemer aan over hoe hij of zij een sleutelrol speelt bij deze communicatie. Belangrijk om daarbij te benadrukken is, dat het woord ‘moeten’ tijdens dit filmpje niet is gevallen. De ‘waarom’ en het voordeel van de patiënt worden op een hele waarderende manier centraal gesteld. Dergelijke ondersteuning voor een opleiding, is van grote waarde omdat het onmiddellijk voor de juiste mindset zorgt en de deelnemers aanspreekt op overtuigingsniveau. De deelnemers waardeerden deze aanpak erg, heb ik gemerkt tijdens de opleidingen die ik verzorgde.
  1. We hebben ook een tweede, sensibiliserende video gemaakt. Deze begon met een kortere inleiding, opnieuw door Karin Keppens en werd vervolgd met een korte presentatie van de SBAR-techniek.

    Je kan deze hier bekijken. Deze video hebben we niet alleen verspreid via sociale media. Hij bewijst ook zijn diensten op andere momenten zoals bij onder andere bij de onthaaldagen voor nieuwe medewerkers. Of bij de presentatie voor de Learning Awards. 🙂

Van in het begin van het project, hebben we voor ogen gehouden dat we de andere afdelingen van het ziekenhuis zoals de medische directie (met de dokters) en de administratie (met de algemene diensten) op een positieve manier wilde ‘besmetten’. Daarbij zijn deze video’s heel nuttig geweest. Je kan er zo namelijk voor zorgen dat iedereen dezelfde boodschap krijgt en je kan deze heel breed en veelvuldig verspreiden. Een strategie die trouwens goed gewerkt heeft. Zo wordt bij de vergaderingen van de zorgmanagers  SBAR gebruikt om vergaderpunten in te leiden.

Verankeren in de organisatiecultuur

Het verpleegkundig en paramedisch departement heeft verder nog andere slimme maatregelen genomen om SBAR in het DNA van de personeelsleden te krijgen.

Zo heeft elke diensthoofd de opdracht gekregen om binnen zijn of haar dienst een specifiek SBAR- project uit te werken. Over de ‘wat’ en ‘hoe’, kregen ze veel autonomie. Daar zijn heel wat verschillende projecten uit verder gekomen: van SBAR gebruikt als leidraad voor het multidisciplinair overleg over een SBAR e-mailsjabloon tot de standaard manier om collega’s te informeren over nieuwe patiënten die zijn opgenomen. De stand van zaken en vooruitgang van deze projecten werd in een aantal vergaderingen met allen zorgmanagers gedeeld. Hierdoor kon iedereen leren van elkaars fouten en best practices.

Een andere cruciale zet is het feit dat het daadwerkelijk gebruik van SBAR is opgenomen als één van elementen waarop elke leidinggevende jaarlijks geëvalueerd wordt.

Van strategisch project naar een project met een breed draagvlak

Ik wil ten slotte nog een laatste belangrijk element aanhalen. In elke opleidingssessie hebben we aan de deelnemers de volgende vraag gesteld: ‘Wat moet het ziekenhuis volgens jou (nog) om ervoor te zorgen dat jij SBAR ook echt gaat gebruiken? Na elke sessie werden alle geopperde voorstellen gecommuniceerd met de stuurgroep. Vele van deze suggesties zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd. Zo voelden personeelsleden zich echt gehoord en ondersteund door de organisatietop.

Op deze manier is het SBAR-project geëvolueerd van een strategisch project ook een breed gedragen project geworden.

In de volgende aflevering in deze reeks: de performance support.